Danh sách 50 dự án vay ngân hàng ở Nha Trang

(VNF) - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa công bố danh sách 50 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được chủ đầu tư đem thế chấp ngân hàng.
Nổi bật trong các chủ đầu tư có dự án thế chấp là Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa (10 dự án), Công ty TNHH Anh Nguyễn (10 dự án), Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Thiên Nhân II (9 dự án). 
Các công ty có từ 2 – 3 dự án đem thế chấp khá nhiều, có thể kể đến như: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín (3 dự án), Công ty TNHH Cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Thái (3 dự án), Công ty Cổ phần bất động sản Hà Quang (3 dự án)…
Danh sách đầy đủ 50 dự án:
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa
Danh sách 50 dự án thế chấp ngân hàng tại Khánh Hòa

Không có nhận xét nào: