Các khu đô thị ở Nha Trang vắng bóng người

Hàng chục khu đô thị đã và đang triển khai trên địa bàn TP Nha Trang nhưng đến nay tỷ lệ lấp đầy vẫn còn thấp so với quy mô và tiềm năng hiện có.